Start
 
 
Witamy
19.03.2011.

,שמע ישראל - ה 'הוא האלוקים שלנו
השם אחד

 

 

 Słuchaj Izraelu - Haszem jest naszym Bogiem,

Haszem jest Jedyny