Start arrow Nasza nauka arrow Kamienie wspomnienia
 
 
Kamienie wspomnienia Drukuj
07.01.2007.

Eksodus 27:20-30: l O
Ezechiel43:10-27
Hebr.l3:10-17

W środku jego instrukcji budowy miejsca modlitwy, Pan opisuje ubiór Najwyższego Kapłana, w którym musi on służyć, gdy przychodzi każdy dzień do Świętego Miejsca.
Mojżesz nakazuje uczynić dwa onyksowe kamienie z wyrytymi imionami synów Izraela i oprawionymi w złoto Masz umieścić dwa kamienie na naramiennikach efodu, jako kamienie wspominania dla Dzieci Izraela.
Aaron ma nieść ich imiona przed obecność Hashem na jego dwu ramionach, dla wspominania. (28:12) Kamienie, które Najwyższy Kapłan niesie na swoich ramionach zapewniają, że Pan zapamięta synów Izraela.
Ale, to prowadzi nas do pytania: Jak Bóg może kiedykolwiek zapomnieć swój wybrany naród, albo cokolwiek innego? Jak może Stwórca wszystkich rzeczy wymagać przypominania?
Niemniej jednak, musimy dopuścić to, że doświadczyliśmy razów, kiedy to zdawało się jak gdyby Bóg zapomniał nas, kiedy bylibyśmy wdzięczni, jeżeli ktoś związany z nami mógł wspominać nasze imię w Jego Obecności.

Historia podana w Wiadomościach BBC 28 stycznia 2003,
Wypuszczono po 28 latach więźnia Alfreda Nettleford'a, który brał udział w napadzie na
bank. Podczas rozpraw sędzia zawsze orzekał, że skazany jest w złym stanie umysłowym i nie nadaje się do obrony i przedłużał areszt aż skazany poczuje się lepiej. Tak Alfred spędził w
więzieniu 28 lat, dlatego, że nie było nikogo bliskiego, kto mógłby się za nim wstawić.
Aż został w końcu wypuszczany jako stary człowiek dzięki wysiłkom Niezależnej
Jamajskiej Rady do Praw Człowieka.
Bóg nigdy nie zapomina, ale czasami czujemy się trochę podobni do pana Nettleforda,
straceni w systemie i bez nadziei na ulgę w naszym życiu.
Bóg nigdy nie zapomina o swoim narodzie, On potrzebuje Aarona by interweniował w
imieniu synów Izraela. Bóg tak urządził wszystko wokół, abyśmy mogli mieć w nich swój ludzki udział. Kiedy stajemy głęboko rozczarowani wobec choroby, złego traktowania, dzieci albo kochanych nam osób, które odchodzą od wiary, finansowych problemów, które zdają się tylko Jak wielką pociechą może być dla nas Najwyższy Kapłan, który z wypisanym naszym imieniem na ramionach swoich szat idzie przed Obecność Bożą.
Z tym tłem możemy zrozumieć bardziej głębokie udręczenie naszych przodków z powodu
straty świątyni.Stanu duchownego pod panowaniem rzymskiej armii w 70 ne.
To przynosiło nie tylko osobistą świadomość bycia zapominanym, ale też zbiorowej utrata
dostępu do Boga.
Stąd, codziennie modlitwy o przywrócenie świątyni i stanu duchownego, jak przy
zakończeniu Amidah: "Niech by było to Twoją Wolą, o Panie nasz, Boże nasz i naszych
ojców, ponowne odbudowanie Świątyni za naszych dni!"
Ale dzięki Bogu, mamy już Najwyższego Kapłana, Yeshuę Mesjasza, który niesie nasze imiona do prawdziwej obecności Boga.
,„Ale Ten, ponieważ trwa na wieki, posiada kapłaństwo wiekuiste.
Dlatego też może zbawiać wszystkich, którzy kiedykolwiek żyć będą, byleby tylko zechcieli zbliżyć się do Boga przez Niego. On, bowiem żyje po to, aby wstawiać się za nam „ (Hebr. 7:24-25).

Mesjasz niesie nas do obecności Boga. Nie tylko korzystamy od tego stanu duchownego, ale bierzemy również w tym udział. Ponieważ on jest Najwyższym Kapłanem, jesteśmy kapłanami w nim, jak czytamy późniejszy w Hebr. (13:15):" Przez niego, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię." To jest kapłańska praca, część naszego przeznaczenia danego przy Górze Synaj by być mamlechet kohanim v'goja kadosh, królestwem kapłańskim i narodem świętym (Eksodus 19:6).
Postawą synów Izraela jest tkwienie w kapłaństwie, muszą oni nosić na sobie codziennie kapłańską szatę, jeżeli mają oni przychodzić do świętego miejsca. Tak jest to właściwe dla nas jako ludzi wierzący by nieść imiona innych do Obecności Boga, i właściwe jest dla nas wierzących w Mesjasza Żydów i nie-Żydów wołać solidarnie za Izraelem, że niesiemy imiona synów Izraela przed Bożą Obecność. To jest częścią naszej duchowej odzieży.
Kiedy określamy się jako część bardzo wielkiej żydowskiej wspólnoty, oświadczamy, że mesjański judaizm jest przy jego rdzeniu orędowniczym ruchem.
Kapłan musi być spośród ludu, który on reprezentuje. Najwyższy Kapłan musi być z linii
Aarona, ze szczepu Lewiego, który jest jednym z dwunastu synów Izraela. By reprezentować
Izrael, on sam musi być z tego narodu.
Podobnie, Mesjasz, którego jest naszym Najwyższym Kapłanem musiał stać się
człowiekiem jak my, być kuszonym na wszystkie sposoby jak my jesteśmy i być jeszcze bez
grzechu

(Hebr.4:15)
„ Nie mamy, bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył."
(Hebr. 1:2-3).
„ On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach „

        W naszym stanie duchownym, też pozostajemy częścią tych, których przedstawiamy.
Przez Mesjasza mamy dostęp do prawdziwej Obecności Boga Izraela, ale nie używamy tego
dostępu tylko dla siebie. Raczej, niesiemy kamienie wspominania przed Bogiem w imieniu
Izraelem.
I ponieważ Izrael jest księciem naród pośród narodów, wykupienia Izraela, o które modlimy
się jest kluczem do czegoś więcej - do Tikkun Olam, wykupienia wszystkiego rodzaju
ludzkiego.
Mamy wśród nas osoby, które są utalentowanymi orędownikami, które noszą na swoich
ramionach kamienie z wypisanymi imionami naszych bliskich. Ze względu na doskonałą
ofiarę naszego Arcykapłana Jeszuy mamy dostęp do naszego Boga.
Nieustannie przypominajmy Jemu o tych, któryż są jeszcze uwięzieni w grzechu, w
codziennych problemach, aby zostali wypuszczeni na wolność.

Kadesza: "Niech ON, który czyni pokój w niebiosach uczyni pokój dla nas i dla całego Izraela."


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »