Start arrow Świadectwa arrow Zdumiewająca żydowska Księga
 
 
Zdumiewająca żydowska Księga Drukuj
20.06.2008.

Zdumiewająca żydowska Księga

 

i dziura w kształcie Boga w mojej duszy

 

Manny Brotman

 

A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie.

Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem.

                          (Jeremiasz 29:13).

 

     Nie trzeba przeżyć zbyt wielu lat, aby odkryć, że wewnątrz nas istnieje jakaś pustka czy próżnia, której nie potrafią zapełnić żadne rzeczy tego świata. Ani pieniądze, ani seks, podróże, sława, narkotyki, tytuły, posiadłości, ani żadne inne ludzkie spełnienia nie potrafią tej pustki wypełnić.

     Ja nazywam tę próżnię „dziurą w kształcie Boga w mojej duszy”. Ostatecznie odkryłem, że ta szczególne miejsce zarezerwowane  jest dla Stwórcy Wszechświata, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, dla Niego samego – aby mógł w osobiście w każdym z nas zamieszkać.

     Oto, więc historia moich osobistych poszukiwań poprzez religię, karierę akademicką, sport, biznes i media; moje dochodzenie do zrozumienia jak można mieć osobistą relację z Bogiem; oraz moje doświadczenie Jego obfitego życia.

     Próbowałem religii. Miałem przecież wspaniałą religię – Judaizm. Oboje moi rodzice byli Żydami. Chodziłem do konserwatywnej synagogi. Urodziłem się jako Żyd, i miałem jako Żyd umrzeć! Ale, w jakiś sposób, nawet w synagodze, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wydawał mi się kimś bardzo odległym. Czułem, że nie mógłbym przeżyć całego mojego życia dla religii.

     Próbowałem kariery akademickiej. Otrzymywałem wyróżnienia za naukę, zarówno w szkole średniej jak i na studiach. Ale, nie mogłem żyć jedynie dla tytułów doktorskich przed nazwiskiem.

     Uprawiałem sport. W Filadelfii, byłem kapitanem mistrzowskiej, szkolnej drużyny futbolowej i miotaczem odnoszącej sukcesy, miejskiej drużyny baseballowej. Zdobywałem nagrody w koszykówce i w tenisie stołowym. Ale nie mogłem przecież przeżyć życia dla sportowych osiągnięć i tych kilku przyjaciół , których dzięki nim miałem.

     Próbowałem w świecie biznesu. Przeszedłem drogę od kontroli produkcji, poprzez asystenta vice-prezesa aż do prezesa korporacji. Miałem piękny dom

w nowoczesnym, żydowskim osiedlu. Nasza spółka miała dwusilnikowy samolot i pilota, który zabierał mnie i moich współpracowników gdziekolwiek tylko chcieliśmy. Ale, nadal czułem, że nie mógłbym żyć tylko dla osiągnięć

w biznesie.

     Potem spróbowałem mediów. Byłem Prezesem Rady Nadzorczej Fourth Television Network. Byliśmy dostawcami programów do 500 kablowych sieci telewizyjnych. Przez wiele lat, byłem producentem i prowadzącym ogólnokrajowy, codzienny program radiowy, nadawany przez 22 stacje. Przeprowadzałem, oglądane przez wiele milionów ludzi, wywiady dla wielu stacji telewizyjnych i radiowych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Bliskim Wschodzie. Ale nawet to zaangażowanie w media nie mogło stać się dla mnie ostatecznym celem życia. Potrzebowałem czegoś więcej.

     W moim życiu doświadczyłem wielu rzeczy, których inni bardzo chcieliby  doświadczyć, ale jest to poza ich zasięgiem. Ale wszystkie te osiągnięcia

oraz inne doświadczenia,  których tu nie opisałem, nigdy nie mogły wypełnić tej dziury w kształcie Boga w mojej duszy.

     Pewnego dnia w Fairmount Park Recreation Center w Filadelfii, jeszcze zanim doświadczyłem tych wszystkich rzeczy, które powyżej opisałem, spotkałem Georga Gruena, biblijnie wierzącego Żyda. George i jego żona Doris żyli zupełnie inaczej niż ktokolwiek, kogo znałem. W ich życiu widać było prawdziwą radość, pokój, szczęście i szczerą miłość do mnie i innych. Zastanawiałem się wtedy co jest powodem tego, że są tacy inni.

     George był trenerem baseballa i koszykówki. Ponieważ kochałem sport, przyłączyłem się do niego. Podczas rozgrywek, George prowadził dla członków drużyny, studia biblijne oparte na Pismach Żydowskich.  Po raz pierwszy w moim życiu, poważnie rozważałem prawdziwość i przesłanie Żydowskiej Biblii.

 

 

Prawdziwość tej zdumiewającej Żydowskiej Biblii

 

     Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać

będzie słów twoich…W sercu swoim przechowuje słowo twoje,

abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. (Psalm 119:9,11).

 

     Najpierw odkryłem, że Żydowska Biblia jest zgodna z innymi, istniejącymi zapisami historycznymi. A w niektórych przypadkach, kiedy nie ma innych dokumentów dotyczących wydarzeń w pewnych okresach historycznych, podaje jedyne, sensowne ich wyjaśnienie.

     Następnie, na Pismach żydowskich można polegać jeśli chodzi o geografię, co zostało wiele razy potwierdzone przez archeologów, którzy używali Biblii jako „mapy” dla zlokalizowania pogrzebanych miast czy innych archeologicznych znalezisk. Izraelscy dowódcy wojskowi, we współczesnych walkach przeciw wrogom Izraela, używają czasem starożytnych szlaków i strategii bitewnych opisanych w Tanach (Pismach  Żydowskich).

     Najbardziej jednak zdumiewające jest to, że Żydowska Biblia szczegółowo

i, we wszystkich przypadkach, ze stuprocentową zgodnością przepowiada przyszłość. Hebrajskie Pisma przepowiadają:

 

 

1) PONOWNE USTANOWIENIE PAŃSTWA IZRAEL

 

     W Izajasza 11:12, Bóg mówi:

 

     I wywiesi narodom sztandar i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

 

     Bóg mówi, że uczyni Izrael sztandarem, widocznym znakiem dla świata.

A zrobi to w ten sposób, że po prawie 2000 lat rozproszenia po całym świecie, zbierze naród żydowski ze wszystkich czterech krańców ziemi.

     14 maja 1948 roku Premier Dawid Ben-Gurion stanął w hallu Muzeum w Tel Avivie i proklamował powstanie Państwa Izrael. Jednego dnia narodził się naród dokładnie tak, jak mówiło o tym biblijne proroctwo ponad 2700 lat wcześniej (Izajasz 66:8)!

 

 

2) ODRODZENIE SIĘ JĘZYKA HEBRAJSKIEGO, „CZYSTEGO

    JĘZYKA”

 

     W Sofoniasza 3:9 jest napisane:

 

     Potem jednak przemienię ludom ich wargi [język], na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie.

 

     Izrael jest „tyglem”, gdzie mieszkają Żydzi z ponad stu narodów świata i wszyscy oni uczą się biblijnego hebrajskiego z dodanymi nowoczesnymi, hebrajskimi słowami. Można się zastanawiać dlaczego hebrajski jest nazwany w Biblii językiem „czystym”. W biblijnej hebrajszczyźnie nie ma ani jednego wulgaryzmu czy też przekleństwa!

     Nigdy przedtem w historii rodzaju ludzkiego, starożytny naród nie został rozproszony po całym obliczu ziemi na prawie 2000 lat, a potem na nowo zgromadzony na swojej własnej ziemi aby znów mówić swoim własnym, starożytnym językiem. Skąd ten żydowski prorok Sofaniasz wiedział, że tak się stanie?

 

 

 

3) CUDOWNE POKONANIE WROGÓW IZRAELA W CZTERECH

    GŁÓWNYCH WOJNACH

 

     Izajasz 19:16-17 przepowiada cudowne zwycięstwa nad wrogami współczesnego Izraela. Miały one miejsce w roku 1948 (Wojna o Niepodległość), 1956 (Wojna Synajska), 1967 (Wojna Sześciodniowa)

i 1973 (Wojna Jom Kippur):

 

     W owym dniu będzie Egipt podobny do kobiet, będzie drżał i bał się, gdy Pan Zastępów podniesie swoją rękę i potrząśnie nią nad nim. A ziemia judzka będzie dla Egiptu postrachem...będzie drżał z powodu planu Pana Zastępów, który On o nim obmyślił.

     Podczas czterech głównych wojen, niewielki, kilkumilionowy, naród izraelski musiał bronić się przed rosnącymi w siłę 20 narodami Ligi Arabskiej (dziś 21 państw), które w tym czasie razem stanowiły populację około 140 milionów Arabów. Siły wroga przewyższały siły izraelskie w proporcjach 5 do 1 w liczbie żołnierzy, 3 do 1 w samolotach i czołgach, 8 do 1 w artylerii i 18 do 1 w amunicji. Izraelski budżet wojenny wydaje się niczym wobec dziesiątków miliardów petrodolarów, które wrogowie Izraela przeznaczyli na jego zniszczenie. A jednak Izrael, wobec wszystkich braków w ludziach,

braków w uzbrojeniu, braków finansowych, wobec przytłaczającej przewagi wroga, wygrywał wojnę po wojnie. Nie ma innego wytłumaczenia jak sam Bóg, który przepowiedział to wszystko w Biblii.

     Oto trzy krótkie przykłady niezwykłych cudów, które Bóg uczynił dla Izraela:

 

     Opowiada żydowski przewodnik wycieczek: „W czasie wojny, ja i moi

     ludzie wpadliśmy w pułapkę i znaleźliśmy się na polu minowym. Wszędzie

     wokół nas zaczęły wybuchać miny. Nagle pojawił się mały, unoszący piasek

     wir powietrzny i wyprowadził nas z tego pola minowego na bezpieczne

     miejsce.

 

     Pewien Izraelczyk napisał do mnie: „Pewnego razu, kiedy byłem na polu

     bitwy zobaczyłem na szczycie wzgórza jakiegoś człowieka, który był cały

     ubrany na biało i pomagał naszym żołnierzom. Za każdym razem, kiedy

     wznosił swoje ręce ku niebu, oddziały izraelskie zdobywały przewagę nad

     wrogiem. Podałem lornetkę mojemu generałowi aby spojrzał. On także

     widział tego człowieka w bieli, który później zniknął sprzed naszych oczu!”

 

     Pewien reporter opowiadał mi, że jego ojciec (także reporter) był na

     wzgórzach Golan po tym jak zajęli je Izraelczycy. Spytał tam żołnierzy

     syryjskich: „Dlaczego zaczęliście się wycofywać wobec kilku pierwszych

     żołnierzy izraelskich, którzy podeszli pod wasze pozycje?” Odpowiedzieli:

    „Mylisz się! To nie było kilku żydowskich żołnierzy. Widzieliśmy ich setki!”

 

     Kogo widzieli ci syryjscy żołnierze? Czy byli to aniołowie Boży? Czy to możliwe, że Bóg znów wysyła swoich aniołów aby walczyli za naród żydowski i, zgodnie z proroctwem Izajasza, wkłada strach w serca wrogów Izraela?

 

4) KIEDY ŻYDZI POWRÓCILI DO IZRAELA, W ROLNICTWIE

    ZACZĘŁY DZIAĆ SIĘ CUDA

 

     W Izajaszu 35:1, powiedziano:

 

     Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje

i zakwitnie step!

 

     Kiedy Żydzi, z czterech krańców ziemi, powrócili do Izraela, zobaczyli tam malaryczne bagna i wysuszoną, jałową pustynię. Nomadowie, którzy przez wieki zajmowali te ziemię, nie byli „dziećmi” pustyni, byli raczej jej „ojcami”. Nie starali się o to aby jakoś uprawiać te ziemię; ale raczej przez ich niedbałość była ona w coraz gorszym stanie. Kiedy Żydzi wrócili do swojej ojczyzny, zaczęła się rolnicza transformacja tej ziemi. Tak jak prorokował Izajasz.

     Gdy mieszkałem w Chicago, mogłem tam kupować soczyste pomarańcze z Izraela. W Miami, kupowałem izraelski sok pomidorowy z Tel Avivu. A teraz, kiedy mieszkam w rejonie Waszyngtonu, mogę nabyć świeże, cięte kwiaty z Izraela. Wystarczy odwiedzić słynny Carmel Market w Tel Avivie, aby zobaczyć te fantastyczne, ogromne cytrusy i inne produkty, które rosną

w Izraelu.

     Pismo mówi, że „pustynia zakwitnie”. Niewielki naród izraelski zajmuje trzecie miejsce na świecie w eksporcie ciętych kwiatów – wartość tego eksportu sięga 140 milionów dolarów rocznie. Większość kwiatów trafia do Europy. Jak to możliwe na wyschniętej, jałowej pustyni?

     W Dolinie Jordanu rosną wspaniale banany, owoce ciepłego klimatu,

a w odległości około pięciu mil, wspaniale owocują jabłka, które pochodzą z raczej zimnych okolic. Widziałem te cuda na własne oczy.

     W czasie swojego krótkiego istnienia, Izrael stał się jednym z nielicznych krajów, które nie tylko produkują wystarczającą ilość płodów rolnych na własne potrzeby, ale jeszcze około 20% z tej produkcji przeznaczone jest na eksport do innych krajów świata! Izrael eksportuje także technologie rolnicze

i „know-how” nie tylko do krajów trzeciego świata ale i do wysoko rozwiniętych krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.

     Izrael jest krajem o najlepszej gospodarce wodnej na świecie, regulującym

i kontrolującym alternatywne zasoby wody takie jak woda odzyskiwana

z przemysłu czy ścieków sektora domowego! Użycie zintegrowanych, komputerowych systemów kontroli nawadniania i nawożenia w znacznej części gospodarstw rolnych i ogrodniczych, minimalizuje koszty pracy i znacznie poprawia warunki dla osiągania maksymalnych plonów. W specjalnej stacji na izraelskiej pustymi Negew, używa się specjalnych, pustynnych metod

i technologii nawadniania. Z głębokich złoży pustyni Negew pompowana jest słona woda i przynosi to niezwykłe rezultaty w produkcji pomidorów o nigdzie indziej nie spotykanym smaku! Na pustyni Negew rosną także oberżyny, melony, ziemniaki, gruszki i winogrona. Wszystkie te uprawy podlewa się także słona wodą. Od kiedy nasz żydowski naród powrócił na swoją ziemię, proroctwo Izajasza o kwiatach na pustyni i rolnictwie Izraela, okazało się bardzo prawdziwe!

 

 

5) ODBUDOWA ZNISZCZONYCH IZRAELSKICH MIAST

 

         U proroka Amosa 9:14, czytamy:

 

     I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak, że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadza winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce.

 

     Od roku 1948, Żydzi jedną ręką budują swoje państwo, w drugiej trzymają broń! Pomimo konieczności bronienia się w czterech wojnach, problemów z transportem, z mieszkaniami, z nauką języka, z zatrudnieniem

i edukacją milionów imigrantów z ponad stu krajów świata, Izrael zdołał zbudować i sfinansować nowoczesne państwo, z którego może być dumny!

     Dawne „spustoszone miasta” to teraz rozwijające się, nowoczesne miasta i porty takie jak Jerozolima, Tel Aviv- Jaffa, Hajfa i wiele innych. Od czasu zdobycia niepodległości, Izrael non-stop realizuje program budownictwa

i odzyskiwania pustyni, w takim tempie, że kartografowie maja problemy

z nadążaniem w aktualizacji map. Izrael osiąga sukcesy nie tylko w rolnictwie ale także w technologii, szkolnictwie wyższym, nauce, obronności, medycynie, turystyce i wielu innych dziedzinach. Państwo Izrael stało się dokładnie takim, jakim wcześniej zapowiadała je Biblia!

 

 

 

 

6) POWRÓT ŻYDÓW Z ZIEMI PÓŁNOCNEJ (ROSJI)

 

     Jeremiasz 16:14-15 (także 23:7-8) mówi o Drugim Exodusie:

 

     Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej! Lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej....

 

     Gdyby z Jerozolimy lecieć prosto na północ, w końcu dotarłoby się do Moskwy. Były Związek Radziecki (szczególnie Rosja) to jedyny kraj na północ od Izraela, który pod względem wielkości żydowskiej populacji, pasuje do tego proroctwa. Szacuje się, że w byłym ZSRR jest od dwóch i pół miliona (czystej krwi Żydów) do dziesięciu milionów (wliczając Żydów zasymilowanych

i ukrywających swoje pochodzenie).

     Jakiekolwiek są te liczby, w ostatnich latach już ponad milion  z nich wyemigrowało do Izraela. Większość z tych imigrantów to wysoko wykształceni nauczyciele, lekarze, inżynierowie, muzycy, którzy tworzą

w Izraelu warstwę inteligencji „z ziemi północnej”, dokładnie tak jak zapowiadały to żydowskie Pisma już 2600 lat temu!

     Czy można się dziwić, że nazywam tę księgę „Zdumiewającą Żydowską Biblią?”  Jeśli sprawdziłoby się jedno starożytne proroctwo z żydowskich Pism, moglibyśmy nazwać to szczęśliwym trafem. Jeśli sprawdziłyby się dwa moglibyśmy nazwać to szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Jeśli sprawdziłyby się trzy z nich, moglibyśmy powiedzieć: „to jakiś niesamowity zbieg okoliczności”. Ale jeśli dokładnie sprawdza się proroctwo po proroctwie to nie chodzi tu o zwykły rachunek podobieństwa i musimy wyjść poza rzeczywistość szczęśliwych trafów i zbiegów okoliczności. Bóg dał nam pewne prorocze słowo, według którego możemy żyć i na podstawie którego możemy podejmować decyzje!

     Ja i wraz ze mną miliony innych ludzi doszło do wniosku, że żydowska Biblia jest najlepiej sprawdzonym i poświadczonym dokumentem na świecie. Tak, Biblia znajduje potwierdzenie swojej autentyczności w historii, w archeologii, w geografii, w proroctwach i w Zwojach znad Morza Martwego.

A co najważniejsze, działa w życiu tych, którzy postanowili ją szczerze sprawdzić. Została ona zweryfikowana również przez moje osobiste doświadczenia. Tego rodzaju dowody domagają się odpowiedzi. Jak moglibyśmy to zrobić?

     To fascynujące, że Bóg wypełnił te wszystkie proroctwa Biblii; ale chciałbym wiedzieć jak odnosi się to do mojego własnego życia. Jaki jest Boży plan dla mnie osobiście?

 

 

Przesłanie Żydowskiej Biblii

 

      Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.(Izajasz 1:18).

 

     Kiedy badałem żydowskie Pisma, odkryłem, że Boży plan przebaczenia moich grzechów i wejścia z Nim w osobistą relację, może być ujęty w pięciu duchowych zasadach. Nazwałem to „Pięcioma Żydowskimi Prawami”. Innymi słowy, tak jak Stwórca zdefiniował prawa fizyczne (takie jak grawitacja, siły odśrodkowe, czas), które rządzą działaniem wszechświata, tak też ustanowił prawa duchowe, które dotyczą naszej relacji z Nim. Oto te pięć praw:

 

 

PRAWO 1  MÓWI O BOŻYM CELU…

 

… Bóg stworzył ciebie i mnie abyśmy mieli z Nim osobistą relację i dzięki tej relacji cieszyli się obfitym życiem!

 

     Nic tak nie cieszy Boga jak to, kiedy ty i ja chcemy mieć z Nim osobistą relację i sami to wybieramy!

 

     Pan wszystko uczynił dla swoich celów [swojej radości]…

(Przypowieści Salomona 16:4).

 

     Osobista relacja z Bogiem przynosi obfite życie, pokój, poczucie celu, sens, radość i szczęście.

 

     ...Rozkosz po prawicy twojej na wieki. (Psalm 16:11).

 

     Czyż nie jest to wspaniałe życie? Ale większość ludzi dzisiaj zdaje się takiego życia nie doznawać. To prowadzi nas do drugiego Prawa.

PRAWO 2  OBJAWIA PROBLEM CZŁOWIEKA…

 

… Grzech oddziela cię od osobistej relacji z Bogiem i obfitego życia. Grzech prowadzi także do duchowej śmierci.

 

     Lecz wasze winy [grzechy] są tym, co was odłączyło od Boga waszego... (Izajasz 59:2).

 

     ...Każdy, kto grzeszy, umrze [duchowa śmierć]. (Ezechiel 18:4).

 

     Grzech niesie ze sobą także poczucie winy, przygnębienie, niepokój, frustrację i brak poczucia celu. Czym jest grzech? To przekroczenie i łamanie Bożych praw. W „Szema” (5 Mojżeszowa 6:5) jest powiedziane:

 

     Będziesz tedy miłował pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.

 

     Jeśli nie miłujemy Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, przekraczamy najważniejsze, Pierwsze Przykazanie i grzeszymy. Jeśli coś w naszym życiu jest przed Bogiem - my sami, to, co posiadamy, seks, pieniądze, narkotyki czy cokolwiek innego, czynimy sobie z tych rzeczy bałwany i jesteśmy bałwochwalcami. Kiedy kogoś w naszym sercu nienawidzimy, jesteśmy mordercami. Jeśli w naszym sercu pożądamy, jesteśmy cudzołożnikami. Jeśli kradniemy, zabijamy, kłamiemy, pożądamy, pracujemy w Szabat czy nie szanujemy rodziców, łamiemy Dziesięć Przykazań. Nasi rabini i uczeni mówią, że w Piśmie znajduje się 613 przykazań, których powinniśmy przestrzegać.

     Kto potrafi zachować wszystkie te Przykazania? Nikt z nas! 1Królewska 8:46 mówi:

 

     ...nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył...

 

     Kiedy studiowałem żydowskie Pisma, zdałem sobie sprawę z tego, że zarówno świadomie jak i nieświadomie, niezliczoną ilość razy, złamałem Boże Przykazania i że muszę z Bożą pomocą odwrócić się od tych grzechów.

W Ezechiela 33:11, zapisane są takie słowa Pana Boga:

 

     Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swych złych [grzesznych] dróg! Dlaczego macie umrzeć , domu izraelski?

 

     Zrozumiałem, że zgrzeszyłem i potrzebuję Bożej pomocy. A czy ty jesteś gotowy aby przyznać, że zgrzeszyłeś i potrzebujesz Bożej pomocy? To prowadzi nas do Trzeciego Prawa.

 

 

PRAWO 3 OBJAŚNIA BOŻY PLAN…

 

… A)  Nie możesz rozprawić się z grzechem w mocy swoich własnych

           wysiłków. 

 

     Nikt z nas nie może dostać się do nieba przez przestrzeganie Dziesięciu Przykazań (Prawa). Przez Prawo jest tylko poznanie grzechu. Boże Prawo jest tak czyste i doskonałe, że stanowi Jego miarę, która pokazuje nam, ludziom, jak bardzo brak nam jest chwały Bożej i Jego świętości. Bez Prawa nie wiedzielibyśmy nawet jak jesteśmy grzeszni.

     Próby rozprawienia się z grzechem w mocy swoich własnych wysiłków to pomysł człowieka. Może to być religia (ludzkie próby dotarcia do Boga) albo po prostu starania o to aby „czynić dobrze” i mieć nadzieję, że moje dobre uczynki przeważą te złe. W Przypowieściach Salomona 14:12 napisano:

 

     Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci [duchowego oddzielenia od Boga].

 

     Stwórca, który, z doskonałą matematyczną i chronologiczną precyzją umieścił w kosmosie setki miliardów galaktyk, nie jest niedbały wobec swoich duchowych praw. Jeśli nie jestem posłuszny Bożym doskonałym, duchowym, prawom tak, jak zostały one objawione i potwierdzone w Jego Słowie, nie mogę osiągnąć wymaganej przez Boga sprawiedliwości.

 

 

 

 

… B)  Z grzechem możemy się rozprawić tylko przez wiarę – wierząc

           i czyniąc to, co mówi Bóg.

 

     Sprawiedliwość jest a wiary. 1Możeszowa 15:6, mówi:

 

     Wtedy [Abraham, ojciec narodu żydowskiego] uwierzył Panu, a On poczytał mu to[wiarę Abrahama] za sprawiedliwość.

 

     Nasza sprawiedliwość u Boga nie bierze się z naszych dobrych uczynków (mitzwot). Nasze grzechy mogą nam być przebaczone tylko dzięki Bożej Łasce – czemuś na co nie zasłużyliśmy – przez wiarę. To nie z nas. To Boży dar, nie nasze ludzkie uczynki, aby się nikt nie chlubił i nie mówił, że na to zasłużył.

 

 

… C)  Musimy złożyć naszą wiarę w danej nam przez Boga krwi

           odkupienia (przebłagania za grzech). 

 

     Gdy mam taką wiarę , o jakiej mówi Biblia, Bóg chce abym dokonywał aktów wiary, które On będzie mógł przyjąć.  3Mojżeszowa 17:11, mówi:

 

     ...to krew dokonuje przebłagania za życie.

 

     Gdy istniała jeszcze Świątynia i na ołtarzu była przelewana krew baranka, był to akt wiary, który Bóg akceptował! Ale skoro Świątynia już od dawna nie istnieje i zaniknął system składania ofiar, skąd możemy dzisiaj wziąć krew odkupienia, aby dokonać aktu wiary, który Bóg mógłby przyjąć? To prowadzi nas do czwartego Prawa.

 

 

PRAWO 4  UKAZUJE BOŻE ZAOPATRZENIE…

 

… Dzisiaj Bóg dał nam krew odkupienia przez Doskonałą Ofiarę, przez

     Tego, którego żydowska Biblia nazywa „Mesjaszem”. Słowo „Mesjasz”

     znaczy „Pomazaniec”.

 

     Izajasz 53:5-6, mówi:

 

     Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego [Mesjasza] dotknął karą za winą nas wszystkich.

 

     W życiu Abla (syna Adama i Ewy) możemy zobaczyć jak Bóg sam dostarcza odkupienia za jedną osobę (1Mojż.4:4).

     W czasie Paschy widzimy Boże odkupienie za rodzinę (2Mojż.12:13).

     W dniu Jom Kippur, w Dniu Pojednania, widzimy Boże odkupienie dla narodu (3Mojż.16:30).

     A w Mesjaszu widzimy odkupienie dla wszystkich, którzy wierzą w Niego jako swojego osobistego Baranka Paschalnego (Izajasz 53).

     Ale pytaniem krytycznym jest: „Skąd możemy wiedzieć kto jest tym prawdziwym Żydowskim Mesjaszem?”

     W Pismach, Bóg daje nam ponad trzysta proroctw, które wyraźnie identyfikują Mesjasza. Zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, jest zaledwie jedna szansa na 33554432, aby choćby tylko 25 z nich mogło się wypełnić w stosunku do jednej osoby. 

     Ktokolwiek wypełniłby następujące proroctwa byłby prawdziwym Mesjaszem Izraela. Mesjasz powinien:

 

·        urodzić się w Betlejem, w Judzie (Micheasz 5:1-2). 

 

·        urodzić się z dziewicy, jako cudowny znak dla narodu żydowskiego (Izaj.7:14). Hebrajskim słowem użytym w Izajasza 7:14, oznaczającym „dziewicę” jest „almah”. W niektórych wersjach Biblii, słowo to tłumaczone jest jako „panna” lub „młoda kobieta”. Jednakże w żydowskich Pismach, tam gdzie użyte jest słowo „almah” i kiedy czytamy je w jego kontekście, jest prawie jasne, że odnosi się ono do słowa „dziewica”. Co więcej, Bóg obiecał Izraelowi znak. Gdyby normalna młoda panna urodziła dziecko, nie byłby to żaden znak. Znakiem z pewnością byłoby gdyby dzięki Bożemu działaniu, dziecko urodziła dziewica.

 

    

 

 

     Zwróćcie uwagę, że hebrajskie imię tego dziecka, Immanuel znaczy „Bóg

z nami”. Objawia ono Jego niezwykłą naturę. Niektórzy, z powodu braku wiary, potykają się na tym proroctwie. Bóg, którzy stworzył cały wszechświat, mógł przecież bez większego problemu sprawić aby dziewica urodziła dziecko. Poza tym, cóż to znaczy w porównaniu z cudownym stworzeniem człowieka!

 

·        być wzgardzonym i odrzuconym przez ludzi (Izaj.53:3).

 

·        przeżyć bezgrzeszne życie (Zach.11:12-13)

 

·        umrzeć za grzechy narodu żydowskiego i za grzechy całego świata (Izaj.53:5-8).

 

·        być ukrzyżowanym (Psalm 22-15-19, Zach.12:10).

 

·        być tym, o którego szaty będą grać, gdy on będzie umierał

 (Psalm 22:18-19).

    

·        przyjść przed zburzeniem Drugiej Świątyni (rok 70) (Daniel 9:24-26).

 

·        zmartwychwstać (Psalm 16:10, 110:1).

 

 

     Tylko jeden człowiek w całych dziejach, wypełnił te proroctwa. Zmienił kalendarz i bieg historii i miliony Żydów i pogan zaufało Mu otrzymując

osobiste odkupienie. Jego hebrajskie imię brzmi Jeszua, co oznacz „zbawienie”. Moim nie-żydowskim przyjaciołom znany jest On jako „Jezus”. Jest to forma grecka i oznacza tyle co „Zbawienie, Mesjasz”!

     Kiedy spotykasz się z Bożymi postanowieniami odnośnie Mesjasza Jeszui, nie tracisz swojego wspaniałego, biblijnego, żydowskiego dziedzictwa raczej uzupełniasz swój Judaizm przyjmując krew odkupienia, Mesjasza

i nieskończenie bardziej osobistą relację z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba!

     Jednak intelektualne poznanie tego, że Jeszua jest Mesjaszem, nie wystarczy.

Aby przyjąć krew Mesjasza jako krew odkupienia i wejść w obfitość życia Bożego potrzebny jest akt wiary. To prowadzi nas do piątego Prawa.

 

 

PRAWO 5  MÓWI O PRZYWILEJU CZŁOWIEKA (JEGO WOLNYM

                    WYBORZE)…

 

…Aby przyjąć krew odkupienia, wejść w osobistą relację z Bogiem i cieszyć się obfitym życiem, musisz zaprosić Mesjasza Jeszuę do swojego serca

i życia. Mesjasz nie wejdzie do twojego życia na siłę, pragnie być tam zaproszony.

 

     Joel 3:5, mówi:

 

     ...każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony [zbawiony]!

 

     „Zbawienie” znaczy „wybawienie” od kary za grzech (oddzielenie od Boga), od mocy grzechu (nad tobą) i w przyszłości, od obecności grzechu (życie wieczne)!

     Kiedy ktoś zaprasza Mesjasza Jeszuę do swojego serca i życia, otrzymuje przebaczenie i życie wieczne. Wzrastając w Nim duchowo będzie doświadczać pokoju, radości, szczęścia, prowadzenia, poczucia sensu i celu oraz wiele innych rzeczy, które nawet trudno sobie wyobrazić.

 

 

Znalazłem obfite żydowskie życie

 

     Ja przyszedłem aby miały życie i obfitowały (Mesjasz Jeszua w Jana 10:10).

 

     Gdy studiowałem proroctwa mówiące o Mesjaszu, wiedziałem w swoim sercu, że tylko jeden człowiek w całej historii je wypełnił - był nim Jeszua z Nazaretu.

     Jeszua narodził się w Betlejem z dziewicy. Przeżył bezgrzeszne życie. Nikt nigdy nie znalazł w Nim nawet jednego grzechu. Historia świadczy o tym , że uzdrawiał chorych, przywracał wzrok ślepym, słuch głuchym, mowę niemym, chód chromym a trędowaci byli oczyszczani. Nawet wzbudzał ludzi z martwych! Był wzgardzony i odrzucony przez zazdrosnych przywódców. Zdradzony za cenę trzydziestu srebrników. Umarł na krzyżu za grzechy narodu żydowskiego i grzechy całego świata. Ci, którzy Go ukrzyżowali grali o Jego szaty. I umarł przed zburzeniem Drugiej Świątyni.

     Prorok Daniel pisał, że po tym jak „Pomazaniec” (Mesjasz) będzie zabity, przyjdzie jakiś książę i zniszczy miasto (Jerozolimę) i Świątynię. Po śmierci Jeszui, w roku 70, książę Tytus i Legiony Rzymskie zburzyły miasto Jerozolimę i Świątynię, dokładnie tak jak przepowiedział prorok Daniel. Jako że lewicki system ofiarniczy przestał istnieć, Bóg dał teraz złożoną raz na zawsze, doskonałą ofiarę przebłagalną  przez krew Mesjasza Jeszui – dla każdego, kto wierzy (Daniel 9:24-26)!

     Jeszua również zmartwychwstał, tak jak prorokował Król Dawid.

Józef Flawiusz, wybitny żydowski i rzymski historyk, w swoich Starożytnościach Żydowskich napisał:

 

     Żył w tym czasie Jezus, człowiek mądry, jeśli w ogóle mamy prawo nazywać    

    go człowiekiem, bo czynił wspaniałe rzeczy – nauczał tych, którzy z radością

    przyjmowali prawdę…Był Mesjaszem i kiedy Piłat, za namową naszych

    przywódców, skazał go na krzyż, ci którzy od początku go kochali, nie

    opuścili go gdyż trzeciego dnia ukazał im się znów żywy [więcej niż 500

    żydowskim świadkom], tak jak przepowiedzieli to i dziesięć tysięcy innych

    rzeczy o Nim, Boży prorocy. (Starożytności, część 18, rozdział 3, ustępy 1-3,

    kursywa dodana).

 

     Tutaj natknąłem się na pewien dylemat. Jak ja jako Żyd mógłbym przyjąć Jeszuę? Czy uczyniło by mnie to „gojem” lub „poganinem”?  George Gruen wskazał mi na to, że nadzieja związana z Mesjaszem, nie pochodzi od pogan ale od Żydów. Pochodzi ona z żydowskiej Biblii i nawet dzisiaj pobożni Żydzi recytują z Mojżesza Majmonidesa, z Trzynastu Zasad Żydowskiej Wiary: „Wiarą doskonałą wierzę w nadejście Mesjasza; i choć On zwleka, każdego dnia będę oczekiwał Jego przyjścia!”  Sprawa nie polegała na tym czy przyjęcie Mesjasza było „żydowskie” ale raczej na tym, kim jest ten Żydowski Mesjasz?

Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, kto wypełnił te wszystkie proroctwa! Poza tym, przyjęcie żydowskiego Mesjasza z żydowskiej Biblii i żydowskiej krwi odkupienia było jak najbardziej żydowskie. Brzmiało to bardzo koszernie!

     W końcu, pewnego dnia, w domu, upadłem na kolana i pomodliłem się:

    

 

 

     Drogi Niebiański Ojcze, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie

     i proszę Cię o przebaczenie. Mesjaszu, Jeszuo, przyjdź proszę do

     mojego serca i do mojego życia, oczyść mnie swoją świętą krwią

     odkupienia i uczyń mnie Bożym dzieckiem. Dzięki Ci, że uczynisz

     to zgodnie ze swoim Słowem. Amen! 

 

     Kiedy modliłem się tą modlitwą, światła w moim pokoju nie przygasły. Do drzwi nie zapukał anioł z depeszą od Pana Boga. Ale Bóg Abrahama Izaaka i Jakuba stał mi się bliższy niż moje ręce czy mój oddech i odnalazłem pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niewysłowioną radość i pełnię chwały!

     Od tego dnia, w Filadelfii minęło już z górą 40 lat i Mesjasz nigdy mnie nie opuścił. On jest przyjacielem bliższym od brata. Wszystko co Bóg obiecał

w swoim Słowie, sprawdziło się – miłość, pokój, radość, przebaczenie, szczęście, Boże prowadzenie, poczucie sensu i celu, i o wiele, wiele więcej. Moja matka, Ethel, moje siostry, Rose i Joyce i wielu z moich krewnych także zaprosiło Mesjasza do swojego życia!

     Kiedy miałem dziewiętnaście lat, poślubiłem Audrey Yvonne Kitchen. Adrey w wieku sześciu lat zachorowała na najgroźniejszą odmianę choroby polio. Od karku aż do stóp była zupełnie sparaliżowana. Nie mogła poruszać ramionami, dłońmi i nogami. Nie mogła nawet przełykać śliny.

     Jej rodzice nie wierzyli w Jeszuę; ale jej dziadkowie mocno wierzyli Biblii

i wznieśli wiele modlitw do Bożego Tronu. Bóg odwrócił te nieuleczalną chorobę i zupełnie uzdrowił Audrey! Lekarz powiedział, że to cud! Nie było żadnego medycznego wytłumaczenia dla tego uzdrowienia.

     Bóg, w swej łasce, przedłużył jej życie o kolejne 44 lata. Audrey, która nie potrafiła nawet przełykać śliny, obdarowana była pięknym głosem aby nim chwalić Boga. Prowadziła bardzo aktywne życie jak żona, matka dwóch synów

i wybitny administrator w biznesie. Zanim odeszła do domu w niebie, przez prawie 28 lat byliśmy małżeństwem.

     Kiedy nadszedł Boży czas, Pan postawił na drodze mojego życia pewną piękną żydowską kobietę, Sandrę Frances Sheskin. Sandra jest Amerykanką

w pierwszym pokoleniu. Urodziła się w rodzinie imigrantów z Polski i wzrastała w ortodoksyjnym, żydowskim domu. Większość członków jej rodziny, zarówno ze strony ojca jaki matki, zostało zamordowanych przez nazistów.

     Zanim się pobraliśmy, Sandra była głównym rzecznikiem rządu Stanów Zjednoczonych w sprawach Historii i Dziedzictwa Symboli Narodowych. Była odpowiedzialna bezpośrednio przed Biurem Prezydenta.

     Sandra jest mesjańska Żydówką i koncertującą artystką. Dzieli się swoją miłością do Izraela i Mesjasza, z milionami ludzi na całym świecie, od Jerozolimy po Biały Dom. Jesteśmy razem bardzo zaangażowani w pomoc Żydom, którzy z Rosji chcą przyjechać do Izraela, w zwalczanie antysemityzmu na całym świecie i nauczanie żydowskich Pism.

     Dziś, w Izraelu jest dziesiątki tysięcy mesjańskich Żydów i setki mesjańskich synagog i społeczności, gdzie żydowscy wierzący oddają chwałę Bogu. Każdego roku, tysiące biblijnie wierzących Żydów przybywa na mesjańskie konferencje. Jakaż to radość, brać udział w tym żydowskim, mesjańskim przebudzeniu, które Bóg obiecał naszemu narodowi w Ozeasza 3:5:

 

     Potem synowie Izraela się nawrócą i będą szukać Pana, swojego Boga

i Dawida, swojego króla [mowa o Mesjaszu], i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.

 

     Jest jeszcze więcej wspaniałych rzeczy, które Mesjasz zrobił w naszym życiu – odpowiedzi na modlitwy, cudowne zaopatrzenia, uzdrowienia z chorób, duchowe prowadzenie i wiele, wiele innych. Gdybyśmy mieli to spisać zajęło by to całe tomy.

     Nie potrafię znaleźć odpowiednich słów aby zachęcić cię do zaproszenia Mesjasza Jeszui do twojego serca i twojego życia.

 

     Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! (Psalm 34:9).

 

     ...każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony [zbawiony].

 

     Oto jak możesz zaprosić Mesjasza Jeszuę do swojego serca i swojego życia aby przez wiarę, przyjąć Jego krew odkupienia:

 

     1) Módl się – Modlitwa to po prostu rozmowa z Bogiem, swoimi własnymi

         słowami.  

 

     2) Wyznaj – Przyznaj przed Bogiem, że zgrzeszyłeś – złamałeś Jego

         Przykazania – i że żałujesz tego.

 

    

     3) Poproś i przyjmij – Poproś Mesjasza Jeszuę, aby przyszedł do twojego    

         serca i życia i aby oczyścił cię swoją krwią odkupienia.

 

     4) Wierz – Dziękuj Mu za wiarę, którą dał ci abyś mógł to zrobić!

 

     Niektórzy ludzie, kiedy zapraszają Mesjasza do swojego życia mają różne emocjonalne przeżycia, a inni, nie. Po prostu podziękuj Mu, że przyszedł do  

twojego serca, nie opierając się na ludzkich uczuciach, ale na autorytecie żydowskiej Biblii. To jest akt wiary, który Bóg przyjmuje. 

 

     Oto przykład takiej modlitwy:

 

     Drogi Boże, wyznaję, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i naprawdę tego

     żałuję. Mesjaszu Jeszuo, proszę przyjdź do mojego serca i do mojego

     życia i oczyść mnie Swoją drogocenną krwią odkupienia. Dziękuję Ci za

     to, że czynisz to zgodnie z Twoim Słowem. Z Twoją pomocą chcę robić

     wszystko zgodnie z Twoją wolą. Naprawdę tego chcę, Panie! W Twoim

     Imieniu. Amen!

 

Czy ta modlitwa wyraża pragnienia twojego serca? Jeśli tak, pomódl się nią teraz, a Mesjasz, tak jak obiecał w Bożym Słowie, wejdzie do twojego życia. (Możesz po prostu przerwać na chwilę czytanie i głośno pomodlić się tą modlitwą).

     Czy zaprosiłeś Mesjasza do swojego życia? Byłeś w tym szczery? Zgodnie więc z Biblią, gdzie jest teraz Jeszua? Boże Słowo mówi:

 

     Oto stoję u drzwi [twojego serca i życia] i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy glos mój i otworzy drzwi [swojego serca i życia], wstąpię do niego, i będę z nim wieczerzał [będę z nim], a on ze Mną. ( Mesjasz Jeszua w Objawieniu 3:20).

 

     Jeśli pomodliłeś się aby Go przyjąć, Mesjasz Jeszua jest teraz w twoim sercu, albo Bóg jest największym na świecie kłamcą.

 

     Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada a nie czyni, i mówi a nie spełnia?  (4Mojż.23:19).

 

     W momencie, kiedy przez wiarę, zaprosiłeś Mesjasza Jeszuę do swojego serca i życia, Bóg rozpoczął czynić w twoim życiu tak wspaniałe rzeczy jak:

 

     1) Twoje grzechy zostały odkupione (odpuszczone, przebaczone)!

 

     2) Przez wiarę otrzymałeś sprawiedliwość (właściwą pozycję przed Bogiem)!

 

     3) Wszedłeś w osobistą relację z Bogiem i stałeś się Jego dzieckiem!

 

     4) Otrzymałeś życie wieczne!

 

     5) Boży Duch Święty (Ruach HaKodesz) wszedł do twojego życia aby cię

         wspierać i prowadzić.

 

     6) Rozpocząłeś obfite życie i pasjonującą przygodę z Bogiem, który cię

          Stworzył – aby Go poznawać i ogłaszać!

 

     (Jeśli nie zaprosiłeś jeszcze Mesjasza Jeszui do swojego życia, zrób to teraz, a wszystkie te cudowne błogosławieństwa staną się także twoim udziałem!)

     Oto jak możesz wzrastać w obfitości Bożego życia:

 

     1) Wyznaj wszystkie swoje przyszłe grzechy i poproś Go o pomoc w ich

          przezwyciężaniu.

 

     2) Módl się w Imieniu Jego Syna (Jeszui) i za wszystko Go wychwalaj

         (dziękuj Mu).

 

     3) Czytaj Boże Słowo (Biblię) przynajmniej raz dziennie. Tak jak codziennie

          zjadasz trzy posiłki, tak też potrzebujesz regularnych duchowych

          posiłków. Przed czytaniem zawsze módl się aby Bóg pokazywał ci

          prawdę Swojego Słowa. On jest Autorem. To Jego Księga.

 

     4) Ucz się na pamięć wersetów biblijnych. (Zacznij od wersetów z tego

          rozdziału.)

 

     5) Miej społeczność, przynajmniej raz w tygodniu, z innymi biblijnie

         wierzącymi ludźmi.

     Po wypróbowaniu wszystkiego, co miał mi do zaoferowania świat i teraz po ponad 40 letnim chodzeniu z Mesjaszem, mogę uczciwie powiedzieć, że nie ma nic tak satysfakcjonującego jak osobista, bliska relacja z Bogiem.

 

 

 

Komentarz Sida Rotha

 

     Wielu ludzi mówi mi: „Od 30 lat jesteś Żydem wierzącym w Jezusa. Czy nadal wierzysz w „Niego” tak żarliwie jak na początku? Nie powątpiewasz w doświadczenie, które miało miejsce ponad ćwierć wieku temu? Nie wydaje ci się, że to tylko twoja wyobraźnia?

     Gdyby to było moje jedyne doświadczenie, prawdopodobnie już wiele lat temu, przestałbym podążać za Mesjaszem. Ale moja wiara oparta jest na dwóch rzeczach: na Duchu Świętym i na Bożym Słowie.

     Po pierwsze, Duch Boży mieszka we mnie dosłownie. Kiedy pisze te słowa, czuję Jego obecność. To tak, jakby płynęły we mnie rzeki żywej wody. To wspaniałe! Nigdy nie zażywałem narkotyków ani nie piłem alkoholu, ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie niczego choćby zbliżonego, do tego, co teraz doświadczam. Wiem, że Bóg jest cały czas ze mną. Widziałem jak znikały choroby gdy wypowiadałem Jego Imię. Mówiłem językiem, którego wcześniej nawet nie słyszałem, nie mówiąc już o jego uczeniu się, i przyprowadziłem pewnego człowieka do Jezusa. Mam pokój, który jak mówi Biblia, przewyższa wszelkie ludzki zrozumienie. Tak więc jeśli ktoś mnie pyta: „Nie sądzisz, że powinieneś już zapomnieć o tej całej sprawie z Jezusem?” Odpowiadam: „ Już za późno. Już Go doświadczyłem. Już Go poznałem!

     Po drugie, moja wiara oparta jest na proroctwach z żydowskich Pism. Większość Bożych przepowiedni, dotyczących Jego żydowskiego narodu, już się wypełniła. Możemy mieć zupełną pewność, że wypełnia się również pozostałe.

     Pisma mówią o pewnym wydarzeniu, które spowoduje, że wypełnianie tych proroctw zacznie następować coraz szybciej. Jeremiasz zapowiada wielki exodus Żydów z ziemi północnej (na północ od Izraela leżą ziemie byłego Związku Radzieckiego, Jeremiasz 16:15). Kiedy to nastąpi, Żydzi z wszystkich narodów świata będą wracać z powrotem do swej ziemi. Prorok Ezechiel mówi, że ani jeden Żyd nie pozostanie w diasporze (Ezechiel 39:29).

     Izajasz twierdzi, że jako znak dni ostatnich, zobaczymy Żydów powracających z Chin (Izajasz 49:12, Sinim po hebrajsku znaczy Chiny). Większość ludzi nawet nie słyszała o chińskich Żydach. Ale ja byłem w Kaifeng i spotkałem tam Żydów, którzy zaczynają wracać do Izraela.

     Ale jak Bóg sprawi żeby do Izraela powrócili Żydzi z Ameryki? W końcu musielibyśmy nie tylko porzucić nasz amerykański styl życia, ale także, stawić czoło niebezpieczeństwom życia w Izraelu.

     Na to pytanie odpowiada Jeremiasz 16:16. Najpierw, zaznamy czasu miłosierdzia. „Rybacy” będą ostrzegać Żydów przed nadciągającym potopem

i mówić o tym, że jedyną bezpieczną arkę znajdą w ramionach miłującego Mesjasza.

     Ale ci, którzy nie będą zważać na te ostrzeżenia padną ofiarą „myśliwych”. Przeszłe pokolenia mogły oglądać takich myśliwych: Faraona, Hamana, Stalina czy Hitlera. Jedynym miejscem, gdzie Żyd będzie mógł znaleźć schronienie przed tymi nowymi myśliwymi, będzie Izrael.

     Pomimo to, Biblia mówi, że w dniach ostatnich, wszystkie narody zwrócą się przeciwko Izraelowi (Zachariasz 14:2). Zginie dwie trzecie Żydów (Zachariasz 13:8). Kiedy nie będzie już żadnej nadziei, sam Mesjasz będzie walczył za Izrael (Zachariasz 14:3). Naród będzie pokutował (Zachariasz 12:10) i zostanie oczyszczony ze swoich grzechów (Zachariasz 13:1).

     Mamy dwa wyjścia: Albo uwierzyć w Mesjasza teraz i wypełnić swoje przeznaczenie stając się Bożym mistrza im, albo uwierzyć w Niego w czasie ostatniej wielkiej bitwy, kiedy on uratuje nas przed zniszczeniem. Jedynym problemem związanym z tym drugim wyborem jest to, że zanim nadejdzie Boży ratunek, większość Żydów zginie. Myślę, że większość amerykańskich Żydów nie rozpozna tej amerykańskiej, antysemickiej, śmiertelnej pułapki aż do chwili, gdy będzie już za późno. Taki sam los spotkał nas w hitlerowskich Niemczech. A śmierć bez przebaczenia grzechów oznacza wieczne oddzielenie od Boga, bez żadnej szansy na ratunek.

     Jeśli nie jesteś Żydem, twoja decyzja będzie jeszcze trudniejsza. Jak wiesz, wszyscy pierwsi uczniowie Jezusa byli Żydami! Jeśli ktoś chciał pójść za Jezusem, najpierw musiał nawrócić się na Judaizm. Ale po tym, jak Piotr otrzymał od Boga objawienie, zdecydowano, że poganie mogą wierzyć w Jezusa bez wcześniejszego przyjmowania Judaizmu. Drzwi zostały szeroko otwarte

i już wkrótce, wśród naśladowców Jezusa było więcej pogan niż Żydów. Ale Jezus powiedział w Łukasza 21:24, że kiedy Jerozolima znajdzie się na powrót w rękach Żydów, będzie to oznaczać koniec czasów pogan.

     Dziś Jerozolima należy do Żydów. Jesteśmy przy końcu czasów pogan. Rzesze pogan wciąż jeszcze będzie zagarnianych do Bożego królestwa, ale ci, którzy się będą opierać, zatwardzą swoje serca a miłość ich oziębnie.

    Czasu jest coraz mniej! Niektórzy z tych, którzy czytają tę książkę dożyją tych apokaliptycznych katastrof zapowiedzianych w Biblii. Inni mogą umrzeć jeszcze dzisiaj. Nie wiesz kiedy nastąpi twój koniec. Ta chwila, to jedyne czego możesz być pewnym. Wykorzystaj ją.

    

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »