Start arrow Pieśni arrow Rahem
 
 
Rahem Drukuj
27.10.2008.

Rachem
Rachem Nah, Hashem Elokeinu, Rachem
Al Yisrael Amecha, Rachem
Veh Al Yerushalayim Irecha
Rachem, Rachem, Rachem

Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
Rachem...
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
(Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha....)
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
oy, Rachem, Rachem, Rachem

Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
Yirachem, Yirachem, Yirachem

Rachem
Rachem Nah, Hashem Elokeinu, Rachem
Al Yisrael Amecha, Rachem
Veh Al Yerushalayim Irecha
Rachem, Rachem, Rachem

...Ribonoh Shel Olam!

Rachem
Rachem Nah, Hashem Elokeinu, Rachem
Al Yisrael Amecha, Rachem
Veh Al Yerushalayim Irecha
Rachem, Rachem, Yirachem...

Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
(Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha....)
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
o, Rachem, Rachem, Rachem

Veh Al Tziyon Mishkan Kevodecha
Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha
(Veh Al Malchut Beit Daveed Meshichecha....)
Veh Al HaBayit HaGadol Veh HaKadosh
Yirachem, Yiracheim, Yirachem
Have compassion
Have compassion please, Hashem our G-d, have compassion
On Israel; the People that is Yours, have compassion
And on Jerusalem; the City that is Yours
Have compassion, have compassion, have compassion

And on Zion; the dwelling place of Honor that is Yours
Have compassion...
And on the monarchy of the house of David, the Anointed that is Yours
(And on the monarchy of the house of David, the Anointed that is Yours)
And on the house that is Great and Holy
oy, Have compassion, have compassion, have compassion

And on Zion; the dwelling place of Honor that is Yours
And on the monarchy of the house of David, the Anointed that is Yours
And on the house that is Great and Holy
He will have compassion, He will have compassion, He will have compassion

Have compassion
Have compassion please, Hashem our G-d, have compassion
On Israel, the people that is Yours, have compassion
And on Jerusalem; the City that is Yours
Have compassion, have compassion, have compassion

...Master of the Universe!

Have compassion
Have compassion please, Hashem our G-d, have compassion
On Israel; the People that is Yours, have compassion
And on Jerusalem; the City that is Yours
Have compassion, have compassion, will have compassion

And on Zion; the dwelling place of Honor that is Yours
Have compassion...
And on the monarchy of the house of David, the Anointed that is Yours
And on the house that is Great and Holy
oy, Have compassion, have compassion, have compassion

And on Zion; the dwelling place of Honor that is Yours
Have compassion...
And on the monarchy of the house of David, the Anointed that is Yours
And on the house that is Great and Holy
He will have compassion, He will have compassion, He will have compassion

Treść:

Miej litość, proszę, Panie, Boże, miej litość
Dla Izraela, Ludu twego, miej litość
Dla Jerozolimy, Twojego miasta
Miej litość, miej litość, miej litość

I dla Syjonu, miejsce zamieszkania Chwały Twej
Miej litość
I dla królestwa rodu Dawidowego, pomazańca Twego
I dla świątyni wspaniałej i świętej
Miej litość, miej litość, miej litość

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »