Start arrow Artyku造 arrow Biblia Nowego 安iata
 
 
Biblia Nowego 安iata Drukuj
05.01.2007.

匡 s造n z specyficznych nauk. Aby by造 one "zgodne" z Pismem 安. wyd. w Brooklynie tzw. Bibli Nowego 安iata. Dostosowuje ona s這wa Bo瞠 do nauk 匡. Na pytanie: "Czy to prawda, 瞠 nauki 鈍iadków Jehowy opieraj si na 'Przek豉dzie Nowego 安iata'?" Stra積ica Nr 10, 1960 s.16 da豉 tak odpowied: "Fakt, i 'Przek豉d Nowego 安iata' potwierdza nauki 鈍iadków Jehowy, nie dowodzi, 瞠 ich nauki opieraj si na tym przek豉dzie Biblii". Wydaje si, 瞠 cz瘰to jest odwrotnie. Najpierw powstaje jaka nauka 匡, a pó幡iej dostosowuje si Bibli Nowego 安iata do niej. Rdz 1;2 jest tego przyk豉dem. Gdy 匡 uczyli, 瞠 Duch 安. jest "czynn moc Bo膨" to tak te t逝maczyli tekst Rdz 1;2 ("Czy wierzy w Trójc?" s.20). Gdy zmienili nauk, ucz帷 瞠 jest On "czynn si陰 Bo膨" (Stra積ica Nr 14, 1994 s.24), nie zapomnieli dostosowa swej Biblii do nowej nauki ("Pismo 安i皻e w Przek豉dzie Nowego 安iata"). Biblia ta ukaza豉 si do 1997r. w 29 j瞛. (np. angielski, francuski, niemiecki) w nak豉dzie przekraczaj帷ym 91 mln egz. ("Ca貫 Pismo jest natchnione..." s.331). Po polsku wyd. w 1994r. NT pod zaszyfrowan nazw "Chrze軼ija雟kie Pisma Greckie w przek豉dzie Nowego 安iata", który jest t逝maczeniem, z j. angielskiego (!), a nie z orygina逝 greckiego ('Przedmowa'). W 1997r. wydano te po polsku ca陰 t Bibli (S i NT) pod nazw "Pismo 安i皻e w Przek豉dzie Nowego 安iata", która równie jest t逝maczeniem z j. ang. ale jak podano "z uwzgl璠nieniem j瞛yków orygina逝" (s.3).
Poniewa dla 匡 najwa積iejsz jest nauka o imieniu Jehowy nie zapomniano i do niej dostosowa swej Biblii. W tym celu 匡 odwa篡li si wstawi w NT w 237 miejscach imi Jehowa za wyst瘼uj帷e tam okre郵enie "Pan" lub "Bóg". Cz瘰to s to miejsca, które nasz Ko軼ió odnosi do Chrystusa (np. Rz 10;13). Co napisali 匡 o tym czynie? Ich broszura pt. "Imi Bo瞠..." (s.26) podaje: "Czy t逝macz ma prawo przywróci to imi, je瞠li go nie ma w istniej帷ych dzi manuskryptach? Owszem, ma takie prawo". Jest to jakby polemika ze s這wami Ap 22;18, która podaje: "je郵iby kto do nich cokolwiek do這篡, Bóg mu do這篡 plag zapisanych w tej ksi璠ze".


匡 "poprawili" te ST. Nie wiadomo przez kogo upowa積ieni dodali do ogólnie znanych 6828 miejsc wyst瘼owania imienia Jahwe, dodatkowo 141 ale w formie Jehowa ("Pismo 安i皻e w Przek豉dzie Nowego 安iata" s.1642). Zmieniono te w ca這軼i Biblii imi Jahwe na Jehowa. W ten sposób wyrugowano form "Pan Bóg" twierdz帷, 瞠 to okre郵enie obce jest Biblii. 匡 podali, 瞠 liczba 141 to miejsca (np. Ps 44, Dn 9;3, 7, 9, 15), gdzie rzekomo 篡dowscy soferim usun瘭i imi Boga, a oni je "przywracaj" (j/w. s.1642-3). Ciekawe, 瞠 匡 nie podaj sk康 wiedz, 瞠 砰dzi usun瘭i w tych miejscach imi Jahwe.


Ale poza tym w 瘸dnym ze znanych nam dzisiaj staro篡tnych greckich manuskryptów ksi庵 od Mateusza do Objawienia nie ma pe軟ego imienia Bo瞠go" ("Imi Bo瞠..." s.23). Np. papirus P66 z IIw. zawiera prawie ca陰 Ew. Jana, a równie stary papirus P46 prawie ca貫 Listy do Rz, 1 i 2Kor, Ga, Ef, Kol i Hbr, w których nie ma imienia Jahwe (Novum Testamentu Graece). Jednak 匡 mi璠zy innymi w tych pismach wstawili imi Jehowa ("Chrze軼ija雟kie Pisma Greckie..." s.413). Aby usprawiedliwi swój czyn 匡 pisz: "To prawda, 瞠 瘸den z zachowanych greckich manuskryptów 'Nowego Testamentu' nie zawiera imienia w豉snego Boga. Jednak瞠 w New World Translation umieszczono je nie pod wp造wem jakiej zachcianki, lecz z uzasadnionych powodów. Inni t逝macze post徙ili podobnie" (Stra積ica Nr 5, 1991 s.28). Wi璚 to, 瞠 inni post徙ili b喚dnie i nieuczciwie stanowi dla 匡 parawan dla ich poczyna.


"Poprawione" przez Stra積ic wersety nie maj te potwierdzenia w pismach starochrze軼ija雟kich, nawet tych z lat 90-150 po Chr. (鈍.Klemens Rzymski, 鈍.Ignacy, 鈍.Polikarp). Nigdzie w nich nie ma imienia Jehowy, gdy cyt. s fragm. Pisma 安. zmienione przez 匡. Nie wiem te czemu 匡 mówi o "przywracaniu" imienia Jehowa (patrz powy瞠j), tym bardziej, 瞠 pisz, 瞠 forma Jehowa pojawi豉 si dopiero w 1278r. ("Imi Bo瞠..." s.17 por. s.7).


Ciekawe, 瞠 匡 w swym grecko-angielskim przek豉dzie mi璠zywierszowym NT (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures 1985), s這wo gr. Kyrios przet逝maczyli na ang. Lord (Pan), a jednak w tek軼ie Biblii Nowego 安iata, zamieszczonym obok, u篡li wbrew tekstowi greckiemu imi Jehowa.


Zmiana okre郵enia "Pan" na "Jehowa" pos逝篡豉 匡 do pomniejszenia godno軼i osoby Chrystusa, a wychwalania imienia wstawionego. "Zneutralizowano" te wiele wersetów podkre郵aj帷ych Bóstwo Jezusa np. J 1;1, 18, Rz 9;5, Tt 2;13, 1J 5;20, 2P 1;1, Hbr 1;8n. Prze郵ed幟y kilka przyk豉dów aby zauwa篡 intencje 匡. Dz 7;59n. przedstawiaj zawo豉nia 鈍.Szczepana: "Panie Jezu przyjmij ducha mego!" i "Panie nie poczytaj im tego grzechu!". 匡 w tym drugim wersecie nie uwierzyli autorowi i uwa瘸j, 瞠 Szczepan wzywa imienia Jehowy. W Rz 10;13 fragm. mówi帷y o zbawieniu w imieniu Pa雟kim zosta w "Chrze軼ija雟kich Pismach Greckich..." zmieniony na korzy嗆 Jehowy. Niestety 匡 nie uwzgl璠nili kontekstu i nie zauwa篡li, 瞠 od w.9 mowa jest o Jezusie. 1Kor 2;16 mówi o poznaniu zamys逝 Pa雟kiego - Chrystusowego. 匡 mówi o zamy郵e Jehowy. π 1;16n. mówi o Janie Chrzcicielu, który nawróci wielu do "Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim". 匡 g這sz, 瞠 Jan szed przed Jehow Bogiem cho Biblia wskazuje, 瞠 przed Chrystusem (Mt 3;11, Mk 1;7, π 1;76). Przyk豉dy mo積a by mno篡.


Nie pozostawiono te w spokoju anioów i gdzie pada w Pi鄉ie 安. okre郵enie "anio Pa雟ki", 匡 zmienili na "anio Jehowy" (np. Dz 5;19, 12;11), a przecie anio這wie przynale膨 te do Jezusa (Ap 22;16, Mt 13;41, 16;27, 24;31 por. J 17;10).


匡 pokusili si te o zmian sów Jezusa i w這穎no w Jego usta imi "Jehowa" (np. Mt 23;39, Mk 12;29n.). Podobnie post徙iono z Maryj (π 1;46) i El瘺iet (π 1;24n.).


W jednym przypadku 匡 zachowali si ca趾iem dziwnie. Podaj oni, 瞠 w π 10;27 uczony w Pi鄉ie u篡 imienia Jehowa. Zawsze 匡 uczyli, 瞠 to Jezus objawia imi Jehowa, a nie uczeni 篡dowscy. Pisali o tym w broszurze "Imi Bo瞠..." (s.15). Wida wi璚 niekonsekwencj i zmienno嗆 pogl康ów 匡.


"Pismo 安i皻e w Przek豉dzie Nowego 安iata" (s.1643) podaje te inny "argument" 匡 dot. wstawienia imienia Jehowa do NT: "Przywrócenie go w ka盥ym z tych 237 miejsc znajduje potwierdzenie w przek豉dach hebrajskich". Co to s te hebr. przek豉dy? Okazuje si, 瞠 s to pochodz帷e z lat 1385-1986 t逝maczenia NT z j瞛yka greckiego na hebr. (niem. Biblia Nowego 安iata z przypisami s.11-2; por. "Imi Bo瞠..." s.26-7; "Ca貫 Pismo jest natchnione..." s.319). Wi璚 匡 nie na podstawie r瘯opisów biblijnych, lecz na podstawie cz瘰to wspó販zesnych t逝macze wstawili do swej Biblii imi Jehowa, ucz帷 przy tym, 瞠 by這 ono jakoby w oryginalnych pismach Apostoów. Ciekawe, 瞠 tylko ok. 80 miejsc w NT z 237, w których 匡 wstawiaj imi Jehowa, to cytaty ze ST. Pozosta貫 miejsca to oryginalne s這wa pisarzy NT. Cho w 瘸dnym przypadku nie wolno by這 匡 wstawia imienia Jehowa, to tym bardziej nie powinno mie to miejsca w tekstach, które nie s cytatami ze ST.


Opinie biblistów o Biblii Nowego 安iata patrz: "Najwi瘯sze oszustwa i proroctwa 安iadków Jehowy" (C.Podolski rozdz. 'List uczonego' i 'Biblia 安iadków Jehowy kontra uczeni') i "B喚dy doktryny 安iadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrze軼ija雟kich Pism Greckich w Przek豉dzie Nowego 安iata" R.H.Countess (s.14-5).

Aneks


匡 w swych publikacjach cytowali i powo造wali si w przesz這軼i na NT spirytysty J.Grebera (np. Stra積ice: Rok XCVIII [1977] Nr 21 s.24; Rok C [1979] Nr 4 s.24; broszura "S這wo - Kogo mia na my郵i aposto Jan?" s.5). Specjali軼i od t逝macze Biblii zauwa篡li, 瞠 tzw. "Chrze軼ija雟kie Pisma Greckie..." oddaj teksty biblijne czasem identycznie jak przek豉d Grebera (np. J 1;1, Hbr 1;8, Mt 27;52n.). Wielu z nich s康zi, 瞠 przek豉d ten z 1937r. by wzorem dla opublikowanego w 1950r. NT 匡 ("Prekursorzy Nowej Ery - Ma造 S這wnik" C.V.Manzanares, has豉: 'Greber Johannes', 'Nowy 安iat, Wersja' i '安iadkowie Jehowy').


匡 dopiero w 1983r. (Stra積ica Rok CIV [1983] Nr 22 s.24) wycofali si z powo造wania si na Grebera i jego przek豉d, cho wcze郾iej ich ang. s這wnik biblijny Aid to Bible Understanding (1971 s.1134, 1669) oraz niem. i ang. wersja "Upewniajcie si..." (Vergewissert euch aller Dinge; haltet an dem fest, was vortrefflich ist 1974 s.119; Make Sure of All Things; Hold Fast to What Is Fine 1965 s.489) odwo造wa造 si do jego przek豉du. Dziwne to, bo ju w 1937r. wst瘼 jego przek豉du NT, a nie dopiero z 1980 r., jak podaje Stra積ica Rok CIV [1983] Nr 22 s.24 (tre嗆 poni瞠j), zawiera informacj o tym, 瞠 autor podczas jego t逝maczenia wspomaga si spirytyzmem. Stra積ica Nr 8, 1961 s.3 (ang. 15 II 1956; por. ang. 1 X 1955) te pisa豉 o spiryty軼ie Greberze i jego przek豉dzie oraz cyt. fragm. jego wst瘼u do NT z 1937r. (tre嗆 poni瞠j). Czy瘺y to chciano pó幡iej ukry? Wspomniana Stra積ica Nr 8, 1961, kilka stron dalej (s.15-6), dla potwierdzenia swej wersji Mt 27;52n. cyt. przek豉d Grebera, ale nie podaje jego nazwiska, lecz tajemniczo brzmi帷e s這wa: "Pewien nowoczesny przek豉d niemiecki...". Có za dwulicowo嗆. Najpierw w jednym art. krytykuje si spirytyst, a pó幡iej w drugim, w tej samej Stra積icy, potwierdza si sw Bibli jego przek豉dem (por. Stra積ice: Rok XCVIII [1977] Nr 21 s.24 i Rok C [1979] Nr 4 s.24, które zamieszczaj dwa inne, ró積e t逝maczenia Mt 27;52n. z przek豉du Grebera). Najwa積iejsze jest jednak to, 瞠 ju w 1955r. 匡 wyd. ang. broszur "Co Pismo 安i皻e mówi o '篡ciu pozagrobowym'?" (ed. pol. 1958, s.78-9 par.137) w której pisali: "Greber, by造 duchowny katolicki, sta si spirytyst i wyda ksi捫k (...) 'Komunikowanie si ze 鈍iatem duchów, jego prawa i cel' (1932 ...). W przedmowie podaje on (...): 'Najwa積iejsz ksi捫k spirytystyczn jest Biblia...".
To wszystko, jak widzimy, nie przeszkadza這 pó幡iej 匡 przez lata potwierdza swego przek豉du Biblii wersetami z NT Grebera.


Oto tekst ze Stra積icy Nr 8, 1961 s.3, który równie ukazuje to, 瞠 匡 wiedzieli o spiryty幟ie Grebera i jego NT, który pó幡iej cytowali, na potwierdzenie swego przek豉du: "Niejaki Johannes Greber pisze we wst瘼ie do swego przek豉du Nowego Testamentu, wydanego w roku 1937: 'By貫m ksi璠zem katolickim i do czterdziestego ósmego roku 篡cia w ogóle nie wierzy貫m w mo磧iwo嗆 kontaktu ze 鈍iatem duchów Bo篡ch. Potem jednak nasta dzie, kiedy niechc帷y zrobi貫m pierwszy krok w kierunku takich kontaktów. Prze篡貫m rzeczy, które a do najwi瘯szych g喚bi wstrz御n窸y moim jestestwem. (...) Prze篡cia swe opisa貫m w ksi捫ce, która ukaza豉 si w j瞛yku niemieckim i angielskim, a nosi tytu: <Komunikowanie si ze 鈍iatem duchów, jego prawa i cele.>' (...) W przedmowie do ostatnio wspomnianej ksi捫ki by造 ksi康z Greber powiada: 'Biblia jest najwybitniejsz ksi捫k spirytystyczn.' Kieruj帷 si takim wra瞠niem Greber stara si swemu przek豉dowi Nowego Testamentu nada nut jak najbardziej spirytystyczn. (...) Rzecz ca趾iem oczywista, 瞠 w dokonaniu takiego przek豉du pomagali by貫mu ksi璠zu 'duchowie', w których wierzy".


Oto tekst ze Stra積icy Rok CIV [1983] Nr 22 s.24, która odwo豉豉 powo造wanie si na Grebera i poda豉 nieprawd, 瞠 on dopiero w 1980r. objawi swe spirytystyczne zainteresowania: "Wersj t przytaczano od czasu do czasu na poparcie sposobu, w jaki 'New World Translation' (Przek豉d Nowego 安iata) oraz inne miarodajne t逝maczenia Biblii oddaj tekst Ewangelii wed逝g Mateusza 27:52,53 oraz wed逝g Jana 1:1. Niemniej jednak w roku 1980 ukaza豉 si w przedmowie do 'Nowego Testamentu' Johannesa Grebera wzmianka o istotnym znaczeniu, z której wynika, 瞠 t逝macz ten w poszukiwaniu sposobów wyja郾ienia trudniejszych fragmentów zda si na 'Boski 鈍iat duchów'. Powiedziano tam: 'Jego 穎na, b璠帷a medium Boskiego 鈍iata duchów, cz瘰to po鈔edniczy豉 w przekazywaniu ksi璠zu Greberowi trafnych odpowiedzi pochodz帷ych od pos豉鎍ów Bo篡ch'. Uznano za niestosowne, by 'Stra積ica' korzysta豉 z przek豉du, który ma tak 軼is貫 powi您ania ze spirytyzmem (Powt. Pr. 18:10-12). (...) dlatego nie ma potrzeby, by powo造wa si w tej sprawie na t逝maczenie Grebera".


Dzi 匡 dla potwierdzenia swego przek豉du J 1;1 ("S這wo by bogiem") powo逝j si na innego spirytyst, J.S.Thompsona, lecz ukrywaj to czym si on para ("Chrze軼ija雟kie Pisma Greckie..." s.414). Jednak pismo American Quaterly Review (1830 t.8 s.227-45) opublikowa這 jego bujny 篡ciorys uwie鎍zony dzia豉lno軼i spirytystyczn. A co Biblia mówi o takim zachowaniu 匡? "Duch za otwarcie mówi, 瞠 w czasach ostatnich niektórzy odpadn od wiary sk豉niaj帷 si ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów" 1Tm 4;1. Patrz te "Najwi瘯sze oszustwa i proroctwa 安iadków Jehowy" C.Podolski rozdz. '安iadkowie Jehowy i spirytyzm'.


Dwa inne XIX-wieczne (najstarsze z wymienionych w "Chrze軼ija雟kich Pismach Greckich..." s.414) przek豉dy Biblii, które s逝膨 匡 do potwierdzenia ich t逝maczenia J 1;1 ("S這wo by bogiem") to przek豉dy wyzna, które programowo zwalczaj Bóstwo Chrystusa. The Emphatic Diaglott B.Wilsona (1864) to dzie這 lidera Church of God General Conference, a The New Testament, in An Improved Version, Upon the Basic of Archbishop Newcome's New Translation: Witch a Corrected Text to wg broszury 匡 "S這wo - Kogo mia na my郵i aposto Jan?" (s.5) zmieniony przez unitarian tekst w/w arcybiskupa (oryginalny jego tekst ma "Bogiem").


Nieprawd jest te to, 瞠 niemieckie przek豉dy S.Schulza i J.Beckera, wymienione przez "Chrze軼ija雟kie Pisma Greckie..." (s.414), maj s這wo "Bogiem" pisane ma豉 liter. W j. niemieckim rzeczowniki pisze si du膨 liter wi璚 nie mo瞠 by tam ma貫 "b". Prócz tego ka盥y mo瞠 sprawdzi to sam i si o tym przekona.


NIEKTÓRE CECHY "CHRZE列IJA垶KICH PISM GRECKICH W PRZEKxDZIE NOWEGO 名IATA" TOWARZYSTWA STRA烤ICA. EDYCJA 1994
W nazwie nie jest uwidocznione, 瞠 jest to NT (chyba s逝sznie, bo t逝maczenie tych pism odbiega od tradycyjnych przek豉dów). Chrze軼ija雟kich pism greckich jest wiele np. pisma starochrze軼ija雟kie czy apokryfy, a NT jest jeden. Nie wiem z jakim "nowym 鈍iatem" nale篡 陰czy dalszy cz這n tytu逝. Czy chodzi o nowy 鈍iat, który jest dopiero przed nami, czy o g這szon przez ruch New Age "now er"?
Pod 'Przedmow' tego przek豉du nikt si nie podpisa, ani t逝macz, ani komitet, ani odpowiedzialni za druk, co ma miejsce w ka盥ej Stra積icy na s.2.
Przek豉du nie dokonano z orygina逝 greckiego lecz z j. angielskiego (Przedmowa). J瞛yk ten nie by znany Aposto這m, ani stosowany przez Jezusa.
Pomimo podania na s.6 informacji o stosowaniu nawiasów (pojedyncze kwadratowe [ ] ) tam gdzie u篡to sów dodatkowych (obja郾iaj帷ych tekst) nie zastosowano ich prawie w ed. z 1994r. (wyj徠ki: Mt 17;24, 18;24, Ef 1;14, 2;1, 4;8, Jk 1;12, Dz 27;27, Hbr 5;7). S one za w wielu miejscach w ang. przek豉dzie 匡 (np. Kol 1;16n.).
Dostawiono do tekstu przek豉du s這wa, które czasem zmieniaj sens np. Kol 1;16n. (s這wo "inne") por. pkt 4 powy瞠j. Sugeruj przez to, 瞠 Jezus jest stworzeniem w鈔ód innych stworze.
W kilku przypadkach usuni皻o z tekstu wersety, bez podania chocia瘺y w przypisach powodu tej operacji (np. Mk 9;44, 15;28), jak to zrobiono w J 8;1-11.
W kilku przypadkach usuni皻o z tekstu wersety, bez podania chocia瘺y w przypisach powodu tej operacji (np. Mk 9;44, 15;28), jak to zrobiono w J 8;1-11.
W kilku przypadkach usuni皻o z tekstu wersety, bez podania chocia瘺y w przypisach powodu tej operacji (np. Mk 9;44, 15;28), jak to zrobiono w J 8;1-11.
Okre郵enia "Ten", "Tego" dot. Boga Ojca pisane s ma陰 liter np. J 16;5, czasem te Ojciec np. J 1;14.
Okre郵enie "Bóg" w stosunku do Jezusa pisane jest ma陰 liter np. J 1;1, 18 (wyj徠ek J 20;28). Czasem dot. to te okre郵enia "Syn" np. J 17;1, Mt 4;6.
Okre郵enie "Duch" gdy mowa jest o Duchu 安. pisane jest ma陰 liter np. Mt 3;16, Ap 22;17 tak瞠 "Pocieszyciel" J 16;7 (u nich "wspomo篡ciel").
Okre郵enia "kusiciel", "szatan", "diabe" pisane s du膨 liter np. Mt 4;3, 12;26, Ap 20;2.
Zmieniono odniesienie niektórych wersetów z osoby Jezusa na Boga Ojca np. Tt 2;13, Rz 10;13, Hbr 1;8n., Dz 7;60, Kol 2;2. S逝篡 to negacji Bóstwa Chrystusa.
Usuni皻o s這wo "drzewo" (gr. xylon) a wstawiono okre郵enie "pal" np. Dz 5;30, Ga 3;13.
Usuni皻o s這wo "krzy" a wstawiono zamiast jednego greckiego s這wa stauros dwa tzn. "pal m瘯i" np. Mt 27;40. Jest to wbrew temu co napisano w "Przedmowie", 瞠 ka盥emu s這wu orygina逝 greckiego odpowiada jedno s這wo polskie.
Zmieniono okre郵enie "Je郵i we Mnie trwa b璠ziecie" (J 15;7) na "Je瞠li pozostaniecie w jedno軼i ze mn". Sugeruj przez to dzia豉nie "obok" Chrystusa a nie "w Nim". Zmieniono te okre郵enie "Chrystus w was" (Rz 8;10) na "Chrystus jest w jedno軼i z wami". Nie dokonano tej zmiany w Rz 8;9 ("Duch Bo篡 w was"), cho padaj tam identyczne s這wa greckie.
Zmieniono okre郵enie "To jest Cia這 moje" na "To oznacza moje cia這" Mt 26;26. Nie zmieniono s這wa "jest" (gr. estin) w innych przypadkach np. 1Kor 10;16, Mt 3;17, 22;38.
Usuni皻o okre郵enie "豉manie chleba" (Dz 2;42) wstawiaj帷 termin "spo篡wanie posi趾u". Nie zmieniono tego okre郵enia w π 24;35.
Usuni皻o okre郵enie "po domach" (nauczanie), a wstawiono termin "od domu do domu" (Dz 5;42, 20;20), cho tekst oryginalny ma tylko jedno s這wo dom. Nie zmieniono okre郵enia "po domach" w Dz 2;46.
Zmieniono interpunkcj w π 23;43, wbrew temu jak przez wieki odczytywano ten tekst. Nie zmieniono interpunkcji np. w Hbr 3;15.
Zmieniono okre郵enie "這no Abrahama", oznaczaj帷e miejsce przebywania dusz sprawiedliwych na "miejsce u piersi Abrahama" (π 16;22), zmieniaj帷 te sens tej przypowie軼i.
Prze這穎no greckie okre郵enie parousia, oznaczaj帷e "przyj軼ie" Jezusa w chwale, na "obecno嗆", domy郵nie niewidzialn i na dodatek od 1914r. np. Mt 24;27, 1Tes 3;13.
Wstawiono s這wo "Nie" ("Nie, ale raczej") w π 11;28. W oryginale greckim s這wo to tam nie wyst瘼uje. Sugeruj przez to, 瞠 Jezus odrzuci zas逝gi Maryi. Nie wstawiono s這wa "nie" w Flp 3;8, gdzie pada prawie identyczne sówko greckie (Novum Testamentum Graece), lecz u篡to okre郵enie "doprawdy".
Zmieniono okre郵enie "duchy (dusze) sprawiedliwych" (Hbr 12;23 por. 12;9) na "篡cie duchowe prawych", sugeruj帷, 瞠 chodzi o 篡j帷ych, a nie zmar造ch. Tekst grecki nie zawiera te s這wa "篡cie".
Zmieniono okre郵enie "ojczyzna (...) niebieska" (Hbr 11;14nn.), na "miejsce, maj帷e zwi您ek z niebem", sugeruj帷, 瞠 Abraham b璠zie 篡 na ziemi, a nie w niebie. Ojczyzna w Hbr 11;14 to po grecku patris (od gr. pater - ojciec).
Wstawiono w 2P 1;1 zamiast spójnika "i" ("Bóg nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus") s這wa "a tak瞠". S逝篡 to negacji Bóstwa Chrystusa. Nie zrobiono tego w podobnym przypadku w 2P 3;18 ("Pan nasz i Zbawiciel, Jezus Chrystus").
Zmieniono tre嗆 J 2;4 oddaj帷 j s這wami: "Co tobie do mnie, niewiasto". Sugeruj przez to, 瞠 Jezus jakby odrzuci Maryj, a nie zdystansowa si tylko od Jej pro軸y, któr jednak spe軟i.
Okre郵enia "Dawca 篡cia" ("Sprawca 篡cia" NP) Dz 3;15, "W豉dca" ("Wódz" NP) Dz 5;31, "przewodnik zbawienia" ("sprawca zbawienia" NP) Hbr 2;10, 12;2 dot. Chrystusa zmieniono na "Naczelny Pe軟omocnik". Jeszcze niedawno 匡 na podst. ang. Biblii Nowego 安iata te tytu造 nakazywali odczytywa jako "Gówny Po鈔ednik" (Stra積ice: Nr 17, 1990 s.30; Nr 13, 1991 s.28).
Aby os豉bi to, 瞠 zgodnie ze s這wami J 2;19, 21 (por. J 10;18), Jezus sw moc (we wspó逍racy z Ojcem i Duchem 安.) powsta z martwych, zmieniono s這wa "Gdy wi璚 zmartwychwsta..." (J 2;22) na "zosta wskrzeszony". Podobnie zmieniono tre嗆 J 10;17n. (okre郵enie "mam moc" zamieniono na "mam prawo").
Tak przet逝maczono 1Tes 4;16, aby Chrystus okaza si by archanio貫m.
Okre郵enie "W豉dca" (gr. despotes) dot. Jezusa zmieniono na "w豉軼iciel" (2P 2;1, Jud 4). Nie zrobiono tego gdy jest mowa o Ojcu (π 2;29, Dz 4;24, Ap 6;10), oddaj帷 je s這wami "Wszechw豉dny Pan".
Aby ukaza to, 瞠 rzekomo istniej dwie klasy zbawionych i jedni ludzie przebywaj w 鈍i徠yni na ziemi (dziedziniec ziemski 鈍i徠yni niebieskiej), a drudzy w 鈍i徠yni w niebie, w Ap 7;15 przet逝maczyli gr. s這wo naos na "鈍i徠ynia", a w Ap 11;1n. na "sanktuarium 鈍i徠yni".
Aby ograniczy zamiar Boga dot. zbawienia ludzi wstawiono w 1Tm 2;4 i 4;10 zamiast sów "wszyscy ludzie" okre郵enie "ludzie wszelkiego pokroju". Nie zrobiono tego w podobnych przypadkach np. w 1Tm 2;6 i 2P 3;9.
Zaopatrzono przek豉dy w tzw. "Biblijne tematy do rozmów" tzn. materia s逝膨cy do zwalczania pogl康ów ludzi, z którymi si rozmawia.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »