Start arrow Świadectwa arrow Rabin Henryk Bergman
 
 
Rabin Henryk Bergman Drukuj
07.01.2007.

Nastąpi taki czas dla każdego prawdziwego Żyda, kiedy poszukuje on przebaczenia grzechów na podstawie swoich dokonań. W Talmudzie (patrz przypis, zbiorze żydowskich praw, mówi się, że na Żydowski Nowy Rok otwiera się trzy księgi: dla tych, którzy całkowicie ugrzęźli w grzechu; drugą - dla sprawiedliwych; a trzecia, to coś pośredniego między dwoma pierwszymi grupami. Ci sprawiedliwi są niezwłocznie, automatycznie zapisywani do Księgi Życia; grzesznicy są skazani na śmierć; ci "pośredni" oczekują Dnia Oczyszczenia : jeśli zdążą nawrócić się w tym przejściowym czasie oczekiwania tego Dnia, zostaną zaliczeni do życia, ale jeżeli nie zrobią tego - otrzymają wyrok śmierci.

Rabin Henryk Bergman.
"Przeciętny" Żyd, w miarę gorliwie wypełniający wszystkie przepisy Prawa (14), modli się w Nowy Rok i w następnych dniach oraz stara się "zbierać" swoje dobre uczynki między Nowym rokiem i Dniem Oczyszczenia, by zostały one zapisane w Księdze Życia. Także ortodoksyjny Żyd nie morze zapominać o dobrych uczynkach w ciągu "tych strasznych dni skruchy".

Aby być zapisanym do Księgi Życia, Bergman tych wierszy starał się być posłusznym słowom z rozdz.15, V Księgi Mojżeszowej " ...nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem" (5 Mojż. 15:7) i będziesz dążył do dobrych uczynków. Przestrzegał dokładnie wszystkie prawa i w ciągu miesiąca poprzedzającego Nowy Rok trzy razy dziennie chodził do synagogi. Wiele nocy spędził na studiowaniu ustnych i pisemnych praw, powtarzaniu psalmów i modlitw, z płaczem prosząc o odbudowę Jerozolimy z jej Świątynią i powrót wszystkich Żydów do Erec Izraela. Wykonywał jeszcze wiele innych, dodatkowych rzeczy: każdego poranka ubierał filakteria, nie patrzył na kobiety, by nie odwracać uwagi od czystych , nieskażonych myśli. Czynił to wszystko, aby jego uczynki i precyzyjne wypełnianie poleceń Prawa "przeważyło" jego grzechy, jako że, zgodnie z wykładnią Talmudu w Sądnym Dniu dobre uczynki porównywane są z grzechami. Niektóre źródła twierdzą, że zasada ta ma zastosowanie także w okresie przejściowym, między Nowym Rokiem a Dniem Oczyszczenia, w czasie tzw. "dziesięciu dni skruchy". Aby podobać się Niebiańskiemu Ojcu, Żyd całym sobą dąży do perfekcyjnego wypełnienia wszystkich praw, powtarzając modlitwy z modlitewnika "Machzor", nie opuszczając ani jednej, ani jednego słowa.

Rabin Henryk Bergman.
W Nowy Rok Żyd udaje się nad brzeg rzeki lub morza i wyrzuca od wody wszystkie swoje grzechy. W przeddzień Dnia Oczyszczenia ortodoksyjny Żyd bierze koguta, trzy razy obnosi go wokół głowy i mówi: "Ten kogut umrze, ale Ja będę żył na tym świecie długim szczęśliwym życiem." Potem rzuca koguta na ziemię i niezwłocznie zabija go.

Podczas Dnia Oczyszczenia większość ludzi prowadzi samoumartwianie się spędzając większość dnia na nogach, poszcząc przez 26 godzin, a nawet powstrzymując się od picia wody. Są przekonani, że to wszystko posłuży ich zbawieniu. Bergman w to także wierzył, ale Bóg miłościwie objawił mu prawdę i otworzył jego oczy dla zobaczenia, że nie można osiągnąć doskonałości z samego siebie, z własnych poczynań. "Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego (PS. 14:3)."

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »