Mekimi
30.03.2012.

 

Kim jest Pan, nasz Bóg, który mieszka na wysokościach spogloda nadu na niebiosa i ziemie! Podnosi z prochu nędzarza, podnosi z nędzy ubogiego do siedziby ze szlachetnymi swojego ludu.